Στέλιος Κωνσταντουδάκης

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος με εμπειρία παραδίδει μαθήματα υπεύθυνα και αποδοτικά(και γαλλικά).

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Ονοματεπώνυμο: 

Στέλιος Κωνσταντουδάκης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;