Τάνια

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Υποψήφια Διδάκτωρ, κάτοχος μεταπτυχιακού και πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Μαθηματικών και Φυσικής σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και σε φοιτητές.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο: 

Τάνια
Ιδιαίτερα Μαθήματα Τάνια

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;