Θέμης

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ιδιαίτερα μαθήματα ΕΠΑΛ - Τομέα ΟΧΗΜΑΤΩΝ παραδίδονται από Τεχνολόγο Μηχανικό Οχημάτων με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μηχανική Αυτοκινήτων καθώς και στην Παιδαγωγική – Διδακτική. Προετοιμασία για Πανελλαδικές εξετάσεις. Παρέχεται δωρεάν πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Τιμή πάντα συζητήσιμη!

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Επαγγελματική εμπειρία σε εταιρείες του κλάδου αυτοκινήτων. Διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 8ευρώ/ώρα

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Θέμης
Ιδιαίτερα Μαθήματα Θέμης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;