Τιρλιλή Κλεοπάτρα

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παραδίδονται μαθήματα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ μεμονωμένα ή και σε ολιγομελή τμήματα από πτυχιούχο καθηγήτρια Τουρκικής γλώσσας και Φιλολογίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και κάτοχος του διπλώματος του ΤÖMER του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Άφθονο υλικό για εξάσκηση προφορικού και γραπτού λόγου με χαμηλό κόστος. Προετοιμασία μαθητών όλων των επιπέδων για πτυχία ΚΠΓ, TÖMER και Dilmer
<a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#107;&#108;&#101;&#111;&#116;&#105;&#114;&#108;&#64;&#104;&#111;&#116;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;">&#107;&#108;&#101;&#111;&#116;&#105;&#114;&#108;&#64;&#104;&#111;&#116;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;</a>

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Εκπαιδεύτρια Τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

Τιρλιλή Κλεοπάτρα
Ιδιαίτερα Μαθήματα Τιρλιλή Κλεοπάτρα

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;