Τσέκενης Βασίλειος

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μαθήματα που παραδίδω: 

Διδάσκω ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές πληροφορικής αλλά και σε μαθητές δημοτικού/γυμνασίου/λυκείου σε μαθήματα θετικών επιστημών, όπως πλήροφορικής, μαθηματικών, γεωμετρίας, φυσικής, χημείας.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 7ευρώ/ώρα

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Τσέκενης Βασίλειος
Ιδιαίτερα Μαθήματα Τσέκενης Βασίλειος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;