Τσιμπίδα Κωνσταντίνα- Ιδιαίτερα μαθήματα Δημοτικού και Γυμνασίου

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών με εμπειρία στη μελέτη παιδιών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, αναλαμβάνει και τη μελέτη μαθητών Γυμνασίου μόνο στα φιλολογικά μαθήματα. Οι τιμές είναι προσιτές και διαπραγματεύσιμες ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας.
:

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Επαρκής γνώση και εμπειρία στα παιδαγωγικά ζητήματα, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της ενασχόλησης με ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Βασικός ακόμη παράγοντας διαφοροποίησης, αποτελεί η μεγάλη αγάπη για το επάγγελμα του δασκάλου και η διάθεσή μου για εποικοδομητική απασχόληση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες είναι η βοήθεια των παιδιών στο διάβασμα των σχολικών μαθημάτων και η δημιουργική απασχόληση τους. Επιπλέον, παρέχεται βοήθεια σε χειροτεχνίες όπως και σε άλλα αντικείμενα που αφορούν το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό Σχολείο.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Τσιμπίδα Κωνσταντίνα- Ιδιαίτερα μαθήματα Δημοτικού και Γυμνασίου
Ιδιαίτερα Μαθήματα Τσιμπίδα Κωνσταντίνα- Ιδιαίτερα μαθήματα Δημοτικού και Γυμνασίου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;