Βαγγέλης

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος Φυσικής και υποψήφιος Master (MSc) στον τομέα της "Διδακτικής με Νέες Τεχνολογίες" του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεγάλη εμπειρία, παραδίδει θερινά ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Διδασκαλία με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Κάλυψη κενών από προηγούμενες τάξεις- προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Παρέχεται υποστηρικτικό υλικό δωρεάν. Συχνά τέστ-επαναλήψεις. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές - διευκολύνσεις. Πληροφορίες στο τηλέφωνο .

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Διδασκαλία και μάθηση συγκροτούν τα δύο άκρα της αμφίδρομης διδακτικής διαδικασίας, η οποία δρομολογείται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή αλλά και επηρεάζεται από το κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό πλαίσιο που περιβάλλει το σχολείο.
Οι στόχοι που έχω όταν διδάσκω είναι :
-η δημιουργία πνεύματος φιλομάθειας
-η καλλιέργεια της ερευνητικής διάθεσης του μαθητή
-η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και σύγκρισης απόψεων
-η υποβοήθηση της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή
-η ηθική καλλιέργεια του μαθητή
-η ανάπτυξη της συγκροτημένης σκέψης που είναι απαραίτητη
Παρέχονται δωρεάν:
-Σημειώσεις (Θεωρία + Ασκήσεις)
- Εκπαιδευτικά Βίντεο
-Προσομοιώσεις Πειραμάτων
-Επίλυση αποριών οποιαδήποτε στιγμή εκτός μαθήματος είτε τηλεφωνικά είτε online

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Παράδοση κατ΄οίκον μαθημάτων Μαθηματικών και Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου

 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών διαδραστικότητας: προσομοιώσεις,
εκπαιδευτικά βίντεο
 Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων:Interactive Physics,
GeoGebra, Dschool.gr, PheT (Colorado University),Yenka, Newton4 (3D).

Επίδειξη Πειραμάτων Φυσικής σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην αίθουσα επίδειξης πειραμάτων στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Προσφορά: 

10% Έκπτωση

Ονοματεπώνυμο: 

Βαγγέλης
Ιδιαίτερα Μαθήματα Βαγγέλης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;