Βάλια Κουβάκη

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ειδική παιδαγωγός με εμπειρία στην αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, διάσπαση προσοχής) αναλαμβάνει υπεύθυνα μαθητές με ανάλογες δυσκολίες

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Ονοματεπώνυμο: 

Βάλια Κουβάκη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;