Βαρβάρα Κουκούμη

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ψυχολόγος - Ειδικός παιδαγωγός με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Lancaster University, UK)και επιπλέον ειδίκευση και εμπειρία στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία αναλαμβάνει την αξιολόγηση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών βάσει εξατομικευμένου και δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου

Ονοματεπώνυμο: 

Βαρβάρα Κουκούμη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;