Βασιλική Δογάνη

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδω ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Αναλαμβάνω τη μελέτη μαθητών του δημοτικού. Διδάσκω την αγγλική γλώσσα σε μαθητές επιπέδου junior και senior. Αναλαμβάνω την εκπόνηση πανεπιστημιακών εργασιών φιλολογικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου, καθώς επίσης, παραδίδω και ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές και ενήλικες.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Πολυετής πείρα στα ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα.
Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε ΚΞΓ.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Βασιλική Δογάνη
Ιδιαίτερα Μαθήματα Βασιλική Δογάνη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;