ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Τελειόφοιτη φοιτήτρια Μαθηματικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Δημοτικού,Γυμνασίου και Λυκείου.Τα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας γίνονται δοκιμαστικά(δωρεάν).

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων με παροχή προσωπικών σημειώσεων και υποστηρικτικής βοήθειας όπου χρειάζεται. Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Β' και Γ' Λυκείου. Πρακτική Άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;