Βόγκας Βασίλειος

Είμαι: 

Κάτοχος Διδακτορικού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγητής πληροφορικής, αναλαμβάνει την υποστήριξη σε, Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι., Ανοικτό πανεπιστήμιο και την πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ. Επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών Πληροφορικής/επ/νιών/ Προγραμματισμού. Ειδικότητα σε : 1) Γλώσσες προγραμματισμού C, C++, Java, C#, Visual Basic, Assembly 2) Web Design PHP. ASP, HTML, CSS, Flash, Actionscript 3) Βάσεις Δεδομένων / Δομές Δεδομένων Mysql, Oracle, SQL Server, Access 4) επικοινωνίες / Δίκτυα Matlab, Δίκτυα, Επικοινωνίες κιν: :

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 15ευρώ/ώρα

Ονοματεπώνυμο: 

Βόγκας Βασίλειος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;