Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κωτούλας Σοφοκλής

έως 50 ετών 20 έτη διδακτικής εμπειρίας
Finance and banking
Οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων
Πτυχία
University of Salford
Master - Finance and banking 2001 Επαληθευμένο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πτυχίο - Οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων 1999
Απευθύνομαι σε
Μαθητές Γυμνασίου
Μαθητές Λυκείου
Φοιτητές Μεταπτυχιακού
Διδακτορικούς
Ξενόγλωσσους Μαθητές
Επαγγελματίες

Μαθήματα Οικονομετρίας, Στατιστικής, Χρηματοοικονομικών, Λογιστικής, Κοστολόγησης, Διοικητικής, Μιρκο και Μάρκοικονομία, Προχωρημένη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, στατιστικές μελέτες 

3) Φοιτητικά μαθήματα:  10-15€/ώρα 

Μικροοικονομία, Μακροοικονομία (όλα τα επίπεδα, όλες οι σχολές)  Δημόσια οικονομική, Οικονομετρία, Διεθνής οικονομική, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική οικονομική και τραπεζική λογιστική, Στατιστική, Λογιστική, Λογιστική κόστους, Διοικητική λογιστική,  Ελεγκτική, Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Διοίκηση παραγωγής, Στατιστική, Οικονομικά μαθηματικά, Ποσοτικές μέθοδοι, Περιφερειακή ανάπτυξη, Αστική οικονομική  

4) Προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου, ΕΕΣΔΑ και ΑΣΕΠ: 10-15€/ώρα 

 • ΕΕΣΔΑ,  Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Διεθνής οικονομική, Δημόσια οικονομική, Ελληνική οικονομία, προετοιμασία φακέλου
 • ΑΑΔΕ, Λογιστική, Ελεγκτική, Λογιστική κόστους, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Διεθνής οικονομική 
 • Υπουργείο οικονομικών:  Λογιστική, Ελεγκτική, Μικρο-μακροοικονομία

5)  Φοιτητικές και διπλωματικές εργασίες:  

Εκπόνηση πολλών δεκάδων εργασιών στα προαναφερόμενα θάματα 

 • Τρέχουσες εξαμήνου:  50- 100€ 
 • Πτυχιακές :  300-500€
 • Διδακτορικές :   600- 1000€ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : 

 -Μαθήματα γυμνασίου -λυκείου 7€ / ΩΡΑ 

 -Φοιτητικά μαθήματα 10-15€ Ανάλογα με την δυσκολία του μαθήματος 

-Επαγγελματικά σεμινάρια :  10-15€ (Ανάλογα την δυσκολία, τον χρονικό ορίζοντα, τον τρόπο πληρωμής) 

-Προετοιμασία διαγωνισμών του δημοσίου  :  10-15€ (Ανάλογα την δυσκολία, τον χρονικό ορίζοντα, τον τρόπο πληρωμής) 

-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

-Τρέχουσες εξαμήνου 60- 100€ (ανάλογα την δυσκολία, τον αριθμό των λέξεων, τον τρόπο πληρωμής)

 • Διδασκαλία και εκπόνηση εργασιών από το 2003, περισσότερες από 15.000 ώρες διδασκαλίας, περισσότερα από 7.000 μαθήματα 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

1) Επαγγελματικά σεμινάρια :  10-15€/ ώρα 

 • Χρηματοοικονομική -Μηχανογραφημένη Λογιστική-Διδασκαλία λογιστικών προγραμμάτων
 • Μισθοδοσία,  εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.Μηχανογραφημένη μισθοδοσία  (πρόγραμμα Manpower, Anaconda, Softone EpsilonNet).
 • Διαδικασίες κλεισίματος χρήσης εταιρίας, προετοιμασία  Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως.
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Κοστολόγηση, Διοικητική Λογιστική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
 • Excel για λογιστές, ανάλυση δεδομένων
 • Logistics και διαχείριση αποθήκης
 • Project management, Διαχείριση έργων, Operation management
 • SPSS Statistics, Στατιστική, Ανάλυση ερευνών και δεδομένων
 • Stata Οικονομετρικό πρόγραμμα, Εργασίες, Αναλύσεις
 • Ξενοδοχειακή λογιστική
 • Τραπεζική λογιστική
 • Ναυτιλιακή λογιστική και Ναυτιλιακό Management
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, Ταμειακές ροές, δείκτες
 • Ελεγκτική, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
 • Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
 • Οικονομικά μαθηματικά, Οικονομετρία, Οικονομετρικές μελέτες 
 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • ECDL βασικό και advanced
 • Αγγλική Επιχειρηματική Ορολογία.

2) Φροντιστηριακά μαθήματα:  7€/ ώρα 

 • ΑΟΘ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, προετοιμασία πανελληνίων
 • Μαθηματικά, Γεωμετρία,  και Στατιστική όλων των εκπαιδευτικών τάξεων, προετοιμασία πανελληνίων
 • Πληροφορική και Υπολογιστές όλων των εκπαιδευτικών τάξεων, προετοιμασία πανελληνίων
 • Φυσική, Χημεία όλων των εκπαιδευτικών τάξεων, προετοιμασία πανελληνίων 
 • Κοινωνιολογία γ΄λυκείου, προετοιμασία πανελληνίων

3) Φοιτητικά μαθήματα:  10-15€/ώρα 

Μικροοικονομία, Μακροοικονομία (όλα τα επίπεδα, όλες οι σχολές)  Δημόσια οικονομική, Οικονομετρία, Διεθνής οικονομική, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική οικονομική και τραπεζική λογιστική, Στατιστική, Λογιστική, Λογιστική κόστους, Διοικητική λογιστική,  Ελεγκτική, Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Διοίκηση παραγωγής, Στατιστική, Οικονομικά μαθηματικά, Ποσοτικές μέθοδοι, Περιφερειακή ανάπτυξη, Αστική οικονομική  

4) Προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου, ΕΕΣΔΑ και ΑΣΕΠ: 10-15€/ώρα 

 • ΕΕΣΔΑ,  Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Διεθνής οικονομική, Δημόσια οικονομική, Ελληνική οικονομία, προετοιμασία φακέλου
 • ΑΑΔΕ, Λογιστική, Ελεγκτική, Λογιστική κόστους, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Διεθνής οικονομική 
 • Υπουργείο οικονομικών:  Λογιστική, Ελεγκτική, Μικρο-μακροοικονομία

5)  Φοιτητικές και διπλωματικές εργασίες:  

Εκπόνηση πολλών δεκάδων εργασιών στα προαναφερόμενα θάματα 

 • Τρέχουσες εξαμήνου:  50- 100€ 
 • Πτυχιακές :  300-500€
 • Διδακτορικές :   600- 1000€ 
Γιατί κάποιος να με προτιμήσει

Περισσότερες από 15.000 ώρες διδασκαλίας, περισσότερα από 7000 μαθήματα,  διδασκαλία από το 2003, αμεσότητα, κατανόηση, υποστήριξη στον μαθητή Διαχείριση περισσοτέρων από 1000 μαθητών στα 20 χρόνια διδασκαλίας 

Επαγγελματική Εμπειρία

Senior Consultant μεγάλων έργων, εταιρία Epsilonnet (2012-2013)

-Τμήμα μάρκετινγκ, εκπαίδευσης και υποστήριξης στην εταιρία πληροφορικής ¨Anaconda” με αντικείμενο την δημιουργία λογιστικών, εμπορικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας και διοίκησης ανθρώπινου παράγοντα. Αρμοδιότητες: Λογιστικά καθήκοντα, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των πελατών στα λογιστικά προγράμματα και στην μισθοδοσία, εγγραφή των εγχειριδίων των προγραμμάτων κτλ.

 (2006-2012).

-Λογιστής σε  εμπορική εταιρία. (2003-2006)

Γιατί επέλεξα τη διδασκαλία (κίνητρα, στόχοι)

Δοτικότητα, συνεισφορά στον μαθητή, αυτοπραγμάτωση και του καθηγητή και του μαθητή 

Πώς θα καταλάβω τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός μαθητή

Ερωτήσεις, λόγω της πολύ μεγάλης πείρας άμεση αντιληπτικότητα του τρόπου που μαθαίνει,  το μαθησιακό του στυλ, τα κίνητρά του, τους παράγοντες που επηρεάζουν την μαθησιακή απόδοση , ψυχολογική υποστήριξη 

Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Προσωπικές σημειώσεις
Φροντιστηριακές σημειώσεις
Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
Διδασκαλία σε group
Προετοιμασία για πανελλήνιες
Εκπόνηση εργασιών
Συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος
Συμπλήρωση μηχανογραφικού
Προετοιμασία για υποτροφίες
Προετοιμασία για πανεπιστήμια εξωτερικού
Προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις
Προετοιμασία για διαγωνισμούς
Θερινά μαθήματα
Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων
Προσφορές
Το πρώτο μάθημα Δωρεάν
Έκπτωση σε ανέργους
Έκπτωση σε πολύτεκνους
Έκπτωση σε αδέρφια
Έκπτωση για γκρουπ
Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό
Τιμή συζητήσιμη ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας

Στείλτε Μήνυμα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε μήνυμα στον καθηγητή/τρια!
Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;

Κριτικές μαθητών

0 Κριτικές